Odbiór wyników badań

Odbiór wyników badań

Wyniki badań przekazywane są lekarzom, którzy wystawili skierowanie na badania i wydawane Pacjentowi podczas wizyty kontrolnej.

Pacjenci innych Poradni odbierają wyniki w swoich Poradniach- na zasadach w nich określonych.

Wyniki badań prywatnych wydawane są Pacjentom w Rejestracji.

Jeśli Pacjent posiada skierowanie na badania z innej Poradni oraz dopłaca za badanie prywatne - wyniki badań odbiera oddzielnie (w swojej Poradni i w naszej Rejestracji).

Wyniki badań są dostępne około południa w następnym dniu po wykonaniu badania (prosimy nie mylić z datą pobrania materiału). np. badania podstawowe - w dniu następnym, badania kału- 3 dni, grupa krwi - 4 dni, badania w kier. boreliozy - 7-10 dni, alergeny 1-14 dni, autoimmunologia 1-21 dni, mikrobiologia: posiewy, wymazy  3-14 dni.

Dane kontaktowe

NZOZ Familia

41-608 Świętochłowice

ul. Łagiewnicka 6

NIP 634-191-94-40

rejestracja@nzozfamilia.pl

 

Inspektor IOD - Mirosław Karwot

iod.inspect@gmail.com 

 

Nr BDO 000066822

Nr umowy z NFZ 121 / 210757

Poradnia

Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych

 

Zapraszamy w dni robocze:

8.00 - 18.00

Telefon / fax:

32 245 47 33
Poradnia

Podstawowej Opieki Medycznej dla Dzieci

 

Zapraszamy w dni robocze:

8.00 - 18.00

Telefon / fax:

32 345 19 50
Poradnia

ginekologiczno-położnicza

 

 

Telefon:

32 345 19 50

Pracownia USG

 

 

 

Telefon:

32 345 19 50