Gabinet Pielęgniarki POZ

Gabinet Pielęgniarki POZ

logo nfzPielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarka POZ) planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad Pacjentami, zarówno w Gabinecie Pielęgniarki POZ (Łagiewnicka 6), a w przypadkach medycznie uzasadnionych - w miejscu zamieszkania Pacjenta.

Zakres udzielanych świadczeń:

  • promocja zdrowia i profilaktyka chorób,
  • świadczenia pielęgnacyjne,
  • świadczenia diagnostyczne,
  • świadczenia lecznicze,
  • świadczenia usprawniające

Świadczenia udzielane są w dni robocze, w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00.

Świadczenia w domu Pacjenta udzielane na podstawie zlecenia lekarskiego należy zgłosić Pielęgniarce i uzgodnić termin ich realizacji.

Świadczenia udzielane są Pacjentom, którzy posiadają złożone deklaracje wyboru pielęgniarki POZ.

Świadzcenia mogą być udzielone Pacjentom, którzy nie mają złożonej deklaracji - bezpłatnie w ramach umowy z NFZ - w tzw. "stanach nagłych" - na podstawie zlecenia lekarza NFZ Pacjentom, którzy zamieszkują poza Świętochłowicami, Chorzowem, Bytomiem, Rudą Śląską, w tym Pacjentom posiadającym ubezpieczenie unijne.

W pozostałych przypadkach świadczenia mogą być udzielone odpłatnie.

Pacjentom nieubezpieczonym udzielamy informacji w zakresie możliwości objęcia ubezpieczenia ubezpieczeniem zdrowotnym.

Dane kontaktowe

NZOZ Familia

41-608 Świętochłowice

ul. Łagiewnicka 6

NIP 634-191-94-40

rejestracja@nzozfamilia.pl

 

Inspektor IOD - Mirosław Karwot

iod.inspect@gmail.com 

 

Nr BDO 000066822

Nr umowy z NFZ 121 / 210757

Poradnia

Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych

 

Zapraszamy w dni robocze:

8.00 - 18.00

Telefon / fax:

32 245 47 33
Poradnia

Podstawowej Opieki Medycznej dla Dzieci

 

Zapraszamy w dni robocze:

8.00 - 18.00

Telefon / fax:

32 345 19 50
Poradnia

ginekologiczno-położnicza

 

 

Telefon:

32 345 19 50

Pracownia USG

 

 

 

Telefon:

32 345 19 50