Poradnia POZ dla Dorosłych

Poradnia POZ dla Dorosłych

Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej  udziela świadczeń  medycznych leżących w zakresie Lekarza POZ Pacjentom, którzy:

  1.  złożyli „deklarację wyboru lekarza POZ”- bez względu na miejsce zamieszkania - bezpłatnie w ramach umowy z NFZ,
  2. pozostałym Pacjentom w stanach nagłych - bezpłatnie zgodnie z umową z NFZ- którzy nie zamieszkują w Świętochłowicach lub w miastach bezpośrednio sąsiadujących ze Świętochłowicami (Chorzów, Bytom, Ruda Śląska), w tym Pacjentom ubezpieczonym w krajach Unii Europejskiej na podstawie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), innych dokumentów zgodnie z wytycznymi NFZ.

Pacjenci mieszkający w Świętochłowicach, Chorzowie, Bytomiu, Rudzie Śląskiej mogą uzyskać świadczenia medyczne bezpłatnie po złożeniu deklaracji wyboru lekarza lub odpłatnie.

Świadczenia udzielane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00.

Porady medyczne udzielane są w warunkach ambulatoryjnych, a w przypadkach uzasadnionych medycznie w domu Pacjenta.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja osobista, telefoniczna (32 2454 733) lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Zapraszamy naszych Pacjentów  w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat (urodzonych w latach 1962, 1967, 1972, 1977, 1982) do skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych mających na celu wczesne wykrycie chorób układu krążenia.

Osobom nieubezpieczonym zapewniamy bezpłatne doradztwo w zakresie pozyskania ubezpieczenia zdrowotnego i możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych  (porad udziela Kierownik Przychodni ds. administracyjnych- specjalista w zakresie prawa medycznego).

 

Dane kontaktowe

NZOZ Familia

41-608 Świętochłowice

ul. Łagiewnicka 6

NIP 634-191-94-40

rejestracja@nzozfamilia.pl

 

Inspektor IOD - Mirosław Karwot

iod.inspect@gmail.com 

 

Nr BDO 000066822

Nr umowy z NFZ 121 / 210757

Poradnia

Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych

 

Zapraszamy w dni robocze:

8.00 - 18.00

Telefon / fax:

32 245 47 33
Poradnia

Podstawowej Opieki Medycznej dla Dzieci

 

Zapraszamy w dni robocze:

8.00 - 18.00

Telefon / fax:

32 345 19 50
Poradnia

ginekologiczno-położnicza

 

 

Telefon:

32 345 19 50

Pracownia USG

 

 

 

Telefon:

32 345 19 50