Poradnia POZ dla Dzieci

Poradnia POZ dla Dzieci

Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej  udziela świadczeń  medycznych leżących w zakresie Lekarza POZ Pacjentom, którzy:

  1.  złożyli „deklarację wyboru lekarza POZ”- bez względu na miejsce zamieszkania - bezpłatnie w ramach umowy z NFZ,
  2. pozostałym Pacjentom w stanach nagłych - bezpłatnie zgodnie z umową z NFZ- którzy nie zamieszkują w Świętochłowicach lub w miastach bezpośrednio sąsiadujących ze Świętochłowicami (Chorzów, Bytom, Ruda Śląska), w tym Pacjentom ubezpieczonym w krajach Unii Europejskiej na podstawie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), innych dokumentów zgodnie z wytycznymi NFZ.
  3. chcą skorzystać ze świadczeń medycznych poza umową z NFZ - odpłatnie.

Pacjenci mieszkający w Świętochłowicach, Chorzowie, Bytomiu, Rudzie Śląskiej mogą uzyskać świadczenia medyczne bezpłatnie po złożeniu deklaracji wyboru lekarza lub odpłatnie.

Świadczenia udzielane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja osobista, telefoniczna (32 345 19 50) lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Przypominamy rodzicom o konieczności zgłoszenia dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego.

Prosimy rodziców o aktualizację numerów telefonów, adresów zamieszkania w celu ułatwienia kontaktu, m.in. w sprawie umówienia terminów szczepień ochronnych.

Dane kontaktowe

NZOZ Familia

41-608 Świętochłowice

ul. Łagiewnicka 6

NIP 634-191-94-40

rejestracja@nzozfamilia.pl

 

Inspektor IOD - Mirosław Karwot

iod.inspect@gmail.com 

 

Nr BDO 000066822

Nr umowy z NFZ 121 / 210757

Poradnia

Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych

 

Zapraszamy w dni robocze:

8.00 - 18.00

Telefon / fax:

32 245 47 33
Poradnia

Podstawowej Opieki Medycznej dla Dzieci

 

Zapraszamy w dni robocze:

8.00 - 18.00

Telefon / fax:

32 345 19 50
Poradnia

ginekologiczno-położnicza

 

 

Telefon:

32 345 19 50

Pracownia USG

 

 

 

Telefon:

32 345 19 50