Gabinet Pielęgniarki POZ

Gabinet Pielęgniarki POZ

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarka POZ) planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad Pacjentami, zarówno w Gabinecie Pielęgniarki POZ (Łagiewnicka 6), a w przypadkach medycznie uzasadnionych - w miejscu zamieszkania Pacjenta.

Zakres udzielanych świadczeń:

  • promocja zdrowia i profilaktyka chorób,
  • świadczenia pielęgnacyjne,
  • świadczenia diagnostyczne,
  • świadczenia lecznicze,
  • świadczenia usprawniające

Świadzcenia mogą być udzielone Pacjentom, którzy nie mają złożonej deklaracji - bezpłatnie w ramach umowy z NFZ - w tzw. "stanach nagłych" - na podstawie zlecenia lekarza NFZ Pacjentom, którzy zamieszkują poza Świętochłowicami, Chorzowem, Bytomiem, Rudą Śląską, w tym Pacjentom posiadającym ubezpieczenie unijne.

Świadczenia udzielane są Pacjentom, którzy posiadają złożone deklaracje wyboru pielęgniarki POZ.

nfz

Świadczenia udzielane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00.

Świadczenia w domu Pacjenta udzielane na podstawie zlecenia lekarskiego należy zgłosić Pielęgniarce i uzgodnić termin ich realizacji.

W pozostałych przypadkach świadczenia mogą być udzielone odpłatnie.

Pacjentom nieubezpieczonym udzielamy informacji w zakresie możliwości objęcia ubezpieczenia ubezpieczeniem zdrowotnym.